Zonnepanelen en zonne-energie

Zonne-energie opvangen met zonnepanelen is eenvoudige manier om elektrische-energie op te wekken.

Hierdoor krijgt je verbruik CO2-reductie, het grootste deel elektrische-energie van het net wordt nog steeds opgewekt met bruinkoolcentrales. Zonnepanelen in het PV-systeem druppelen als het ware elektrisch-energie in de vorm van gelijkspanning. De omvormer zet dit om naar wisselspanning, dit kan terug geleverd worden op het stroomnet.

De ligging van het hellend vlak ten-op-zichtte-van de zon heeft veel invloed op het rendement. Zuid ligging onder 35 graden is optimaal.

(doe een scan voor uw situatie: http://www.solixzon.nl/component/calculator/?view=calculator&Itemid=518)

Deze systemen berusten allen op het gelijke principe, echter er zijn meetbare verschillen in de kwaliteit van de geleverde producten voor het PV-systeem. De terug-lever-garantie wisselt sterk, de goedkopere modules zullen na  2 - 3  jaar productie al terug zakken naar 80 % opbrengst. De betere cellen in de panelen zakken pas terug na 6- 8 jaar. De gehele levensduur kan sterk variëren tussen 15 en 30 jaar.

Door onze ervaring en contacten bieden wij kwaliteit-systemen aan die aan de boven grens van de mark zitten.

De duurdere omvormers zullen gemiddeld 8 – 15  jaar meegaan, in juist gebruik. De goedkopere kunnen al vanaf 5 - 6 jaar uitvallen. 

Als er een systeem aangelegd wordt met meer dan 3 panelen moet het systeem op een vrije gezekerde groep aangesloten worden op het elektrisch-net. Hiermee wordt vaak geen rekening gehouden in een standaard offerte. 

Door ons bedrijf kan het hellende- of plat dak beoordeeld worden, het kan slim zijn om de bedekking aan te passen of te vernieuwen voordat er een systeem gemonteerd wordt.

Voor montage op hellende daken kan gekozen worden uit;

Een op-dak-systeem, dit wordt over de pannen of leien bedekking gemonteerd.

In-dak-systeem met waterdicht onderdak, op gelijke hoogte met de bestaande bedekking.

Ook kan een optie zijn;

De pannen bedekking geheel te vervangen met een onderdak en het gehele dak te bedekken met een PV-systeem.

Platdak constructie;

Opstaande elementen gemonteerd op stormvast bevestigingssysteem. De hellingshoek kan gemoduleerd worden zodat de panelen niet in het zicht liggen. Hierdoor kan er ook gevarieerd worden met de hoeveelheid elementen per m2

Zonnecollectoren voorzien in warmwater, de collector-zijde van het systeem verwarmt indirect een voorraadvat of boiler. Het kraanwater in de boiler is warm genoeg voor gebruik. Als de boiler zakt in temperatuur zal de HR-cv-ketel het water verder opwarmen naar gebruikstemperatuur. Dit wordt het meest toegepast voor watergebruik, en minder voor verwarmingsdoeleinden. Hierdoor zakt het gas verbruik, en kan in de zomermaanden zelfs nul zijn.

Graag geven wij advies en kunnen een uitgebreide- en vrijblijvende offerte opstellen.

Wilt u graag een snelle scan maken waaruit de opbrengst van een systeem met zonnepanelen naar voren komt, ga dan naar :

http://www.solixzon.nl/component/calculator/?view=calculator&Itemid=518