Isolerende maatregelen

Er zijn twee hoofddoelen;

- geluids-isolatie

warmte-isolatie

Deze kan men realiseren met een varia aan producten.

Sommige producten dragen beide eigenschappen.

Een duidelijk onderscheid tussen geluid- en warmte-isolatie is;

Dat bij warmte isolatie elke aanpassing bijdraagt aan minder warmte overdracht.

In tegenstelling tot geluidsisolatie;

Een kleine onderbreking in de geluidsisolatie kan er voor zorgen dat er nauwelijks vermindering is van ongewenst geluid.

 

Warmte isolatie kan in veel gevallen een aanzienlijke kosten besparing opleveren;

Verlaging van het energie verbruik, en de investering zal dus terug verdiend worden.

Voor een gemiddelde woning kan er door isoleren € 500,- op jaar basis bespraard worden

Op dit moment geld er nog steeds een laag BTW tarief van 6% voor ‘isolerende maatregelen’.

 

Warmte isolatie kan worden uitgedrukt in Rc (constructie) en Rd(materiaal dikte).

Het kantelpunt ligt boven de Rc 3.5, dat wil zeggen dat het rendement/besparing niet meer toeneemt met een hogere isolatie waarde.

Het verlies van warmte zal dan veroorzaakt worden door ramen, deuren, ventilatie (en het openen hiervan)

 

Het toepassen van isolatie op de verschillende dakconstructie is minder eenvoudig dan vaak gedacht wordt. Een dakdekker moet op de hoogte zijn van bouwfysica en de laatste normen.

Het is belangrijk dat in de isolatie-laag geen vochtige lucht uit de woning kan intreden.

Vochtige warme lucht uit de woning condenseert als het in aanraking komt met koude oppervlakken en materialen. Anders moet er gewerkt worden met dampopensystemen.

Een tweede zeer belangrijke factor is de afzuiging van warmte, door lucht-dicht te bouwen met doek en folie zal het uiteindelijk rendement hoger liggen. Isolatie materialen zorgen in eerste instantie voor het tegen-gaan van warmte overdracht, als er vervolgens geen rekening wordt gehouden met het onderdeel  'lucht dicht aansluiten' zal er warmte afgezogen worden uit de geisoleerde ruimte. Dit gaat vaak onopgemerkt, bij hevige afzuiging wordt dit ervaren als tocht. 

Isoleren is een ‘hot’ item, besparen, CO2-reductie, zijn de termen die je hoort.

Er zijn verschillende subsidie vormen, dit wisselt per gemeente.

 

De belangrijke beslissingen zijn welke techniek je kunt toepassen bij een specifiek project.

En

Wat is het resultaat dat ik wil bereiken d.w.z. hoe hoog moet de isolatie waarde minimaal zijn.

De besparing komt dan van zelf naar voren op de eindafrekening van het aardgas verbruik.

 

Het isolatiebeleid geeft een duidelijke onder- en bovenwaarde weer nl. Rc. 2.5 en Rc. 3.5.

Men kan natuurlijk verder gaan maar dan zal het te isoleren bouwwerk zo aangepast worden dat hiervoor vergunningen moeten worden aan gevraagd.

Het voordeel bij nieuwbouw is dan ook dan men vooraf, in het bouwplan, deze wensen kan aangeven.

Isoleren kan bijna altijd zonder vergunning, net als onderhoud van bouwwerken.

De isolatie materialen waar ‘in onze tak van sport’ het meest mee gewerkt wordt zijn; dakpaneelplaten, pirplaten en isolatie deken.

De keuze is afhankelijk van het specifieke bouwwerk, en of er op de isolatie belasting gaat plaats vinden.